Kretsloppsplan för Älvkarleby kommun

Här hittar du Kretsloppsplan för Älvkarleby kommun. Planen består av ett huvuddokument, en inspirationsbank med förslag på åtgärder samt ett antal bilagor.

Planen beslutades av Kommunfullmäktige 2021-10-27.

Kretsloppsplanens huvuddokument - version att läsa digitalt