Frågor och svar
 

Vad är en kretsloppsplan?
Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en "Avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall". Vi har valt att kalla dessa planer för "Kretsloppsplaner" istället, eftersom det bättre beskriver vad planerna ska handla om. 
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
 

Blir det en gemensam kretsloppsplan eller elva olika?
Det blir en kretsloppsplan för varje kommun, men de kommer att vara samordnade så långt som möjligt.