Inspirationsbank

Inspirationsbanken innehåller förslag på åtgärder som kan hjälpa verksamheterna framåt i arbetet. Till varje åtgärd finns information om målet åtgärden bidrar till, en fingervisning om hur omfattande insats den kräver och vilka verksamheter den är relevant för. Inspirationsbanken är lika viktig som huvuddokumentet och en
förutsättning för att nå resultat. 

I inspirationsbanken väljer du fritt mellan verksamheter, avfallsslag och målområden i Kretsloppsplanen. Använd knappen "Rensa alla val" för att återgå till att visa allt. 
 

Här öppnar du inspirationsbanken: Inspirationsbank