Kretsloppsplaner 2021-2025

I Sverige konsumerar vi fyra gånger mer än jordklotet kan ge oss. Kretsloppsplanerna guidar oss i kommunerna att bli mer hållbara 2021 – 2025. När vi arbetar med mål och åtgärder i Kretsloppsplanen bidrar vi samtidigt till de lobala hållbarhetsmålen.

Syftet med Kretsloppsplanen är att vi alla i kommunen ska bli mer resurseffektiva. I Sverige är vi ganska bra på att sopsortera men vi konsumerar fortfarande för mycket nyproducerat material. Det skulle behövas fyra jordklot om alla människor i världen använde resurser i den omfattning vi i Sverige förbrukar på ett år.

Kretsloppsplanen är ett kommunalt strategidokument för att förebygga, minska farligheten och hantera det avfall som blir inom kommunens yta. Hemma, i kommunens verksamheter och på andra arbetsplatser.

Kretsloppsplanerna för Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhanm togs fram under 2019-2020 och var under hösten 2020 utställda för samråd och granskning. Nu är planerna klara och väntar på att beslutas av respektive kommunfullmäktige. Du hittar planerna här nedan. 

Bollnäs

Hudiksvall
Remissen är över men här hittar du en presentation av förslaget.  

Ovanåker

Söderhamn