Kretsloppsplaner 2021-2025

I Sverige konsumerar vi fyra gånger mer än jordklotet kan ge oss. Kretsloppsplanerna guidar oss i kommunerna att bli mer hållbara 2021 – 2025. När vi arbetar med mål och åtgärder i Kretsloppsplanen bidrar vi samtidigt till de lobala hållbarhetsmålen.

Syftet med Kretsloppsplanen är att vi alla i kommunen ska bli mer resurseffektiva. I Sverige är vi ganska bra på att sopsortera men vi konsumerar fortfarande för mycket nyproducerat material. Det skulle behövas fyra jordklot om alla människor i världen använde resurser i den omfattning vi i Sverige förbrukar på ett år.

Kretsloppsplanen är ett kommunalt strategidokument för att förebygga, minska farligheten och hantera det avfall som blir inom kommunens yta. Hemma, i kommunens verksamheter och på andra arbetsplatser.

Kretsloppsplanerna för Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhanm togs fram under 2019-2020 och var under hösten 2020 utställda för samråd och granskning. Nu är planerna klara och du hittar dem här nedan.