Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en "Avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall". Vi har valt att kalla dessa planer för "Kretsloppsplaner" istället, eftersom det bättre beskriver vad planerna ska handla om. 
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
 

Det är nu dags att ta fram nya kretsloppsplaner för kommunerna i Gävleborg och Älvkarleby: