Förslag till ny Kretsloppsplan för Gävle kommun

Remisstiden är slut, men du kan fortfarande ta del av materialet här

Kretsloppsplanen består av ett huvuddokument, en inspriationsbank med förslag på åtgärder samt ett antal bilagor.
 

Här hittar du materialet

Kretsloppsplanens huvuddokument - version att läsa digitalt 

Kretsloppsplanens huvuddokument - version för utskrift

Förslag till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering

Här hittar du materialet