Förslag till Kretsloppsplan
och reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering

Här hittar du förslaget till ny Kretsloppsplan för Gävle kommun. Förslaget består av ett huvuddokument, en inspirationsbank med förslag på åtgärder samt ett antal bilagor.
Här hittar du även förslaget till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering.

Förslagen har kompletterats efter remissen, och nästa steg i arbetet är att de kommer att tas upp för beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under hösten 2021.
 

Här hittar du förslaget till ny Kretsloppsplan

Kretsloppsplanens huvuddokument - version att läsa digitalt 

Här hittar du förslaget till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering