Utställning av förslag till Kretsloppsplan och reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering

Här hittar du förslaget till ny Kretsloppsplan för Hofors kommun. Förslaget består av ett huvuddokument, en inspriationsbank med förslag på åtgärder samt ett antal bilagor.
Här hittar du även förslaget till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering.

Innan Kretsloppsplanen och föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige, är det nu dags att välkomna synpunkter och förbättringsförslag. Förslagen finns därför utställda för granskning och samråd mellan 25 januari och 19 mars 2021. 
 

Synpunkter och frågor

Sista dag för synpunkter är 19 mars 2021.

Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

 • Via e-post till kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se.
  Märk e-post med "Remiss Kretsloppsplan".
 • Via post till Gästrike återvinnare, Box 722, 801 28 Gävle.
  Märk post med "Remiss Kretsloppsplan"
 • Via formuläret längre ned på denna sida.

Om du inte har möjlighet att läsa materialet på webben, kontakta oss via
e-post kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se eller telefon 020-63 00 63
så hjälper vi till att skriva ut handlingar och skicka dem.

Frågor kan ställas till kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se eller till
AnnaCarin Söderhielm, Gästrike återvinnare, på telefon 026 - 178403.

Välkommen med synpunkter och förbättringsförslag!

Här hittar du förslaget till ny Kretsloppsplan

Kretsloppsplanens huvuddokument - version att läsa digitalt 

Kretsloppsplanens huvuddokument - version för utskrift

Här hittar du förslaget till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering

Svara direkt här via formulär

Här kan du lämna dina synpunkter direkt i formuläret. Du kan också lämna dina synpunkter via e-post eller post enligt ovan. 

 • Frivilligt, men behövs om du önskar återkoppling
 • Frivilligt, men behövs om du önskar återkoppling
 • Om du svarar för en organisation, ange vilken

 • Här kan du beskriva vad du ser som problem, behov och viktiga frågor att arbeta med de kommande åren när det gäller det som Kretsloppsplanen handlar om (att förebygga resursslöseri, minska gifter i retsloppet, återanvända, återvinna samt hålla rent och snyggt).
 • Är de föreslagna målen relevanta och tydliga, eller har du förbättringsförslag (förslag på ytterligare mål, mål som bör strykas, ändrade målformuleringar eller annat)?
 • I inspirationsbanken hittar du förslag på åtgärder. Har du synpunkter på föreslagna åtgärder eller förslag på fler åtgärder? Beskriv så tydligt som möjligt dina åtgärdsförslag och vem som bör ansvara för dem.
 • Här kan du lämna synpunker och förbättringsförslag på alla delar i förslagen till kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Både sådant som är bra och sådant som behöver förbättras.
 • Tack för att du tagit dig tid att läsa och bidra med dina synpunkter och förbättringsförslag!
  Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och beaktas inför den slutliga versionen av Kretsloppsplanen som kommer att sammanställas under april 2021.