Remiss av förslag till Kretsloppsplan för Sandvikens kommun

Här hittar du förslaget till ny Kretsloppsplan för Sandvikens kommun. Förslaget består av ett huvuddokument, en inspriationsbank med förslag på åtgärder samt ett antal bilagor.

Remissen inom kommunkoncernen pågår från novemver 2020 till mars 2021.
Sista dag för kommuens nämnder och styrelser att lämna yttrande till kommunstyrelsen kommer att meddelas inom kort.

Information om ärendet hittar du i följebrevet, i en filmad föredragning av ärendet samt i en instruktionsfilm om inspirationsbanken.
 

Här hittar du materialet

Film med föredragning av ärendet
Syftet med den filmade föredragningen är att kunna användas som en presentation av ärendet i kommunala nämnder och styrelser.