Remiss och utställning av förslag

Innan förslagen till Kretsloppsplan och föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige, ställs de ut för granskning och samråd.  Vi välkomnar synpunkter och förbättringsförslag från kommunala verksamheter samt från andra myndigheter, organisationer, företag, föreningar, fastighetsägare och privatpersoner.