Remiss och utställning av förslag

Innan förslagen till Kretsloppsplan och föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige, ställs de ut för granskning och samråd.  Remisstiden är slut, men materialet finns att ta del av via länkarna nedan.