Hoforshus återvinner asfalt

Hoforshus har krossat gammal uppbruten asfalt och återanvänder den i beläggning och i ny asfaltmassa. Asfalten används istället för att deponeras och transporterna minskar.

Det krossade materialet kräver provtagning och tillstånd innan det får användas. 
Till höger en bild från ett projekt på Östansjövägen i Hästbo där Hoforshus använder granulatet, blandar det med djupfräsningen av befintlig asfalt samt använder det för justering innan beläggning.

Bra för miljön och bra för kommunens ekonomi!