Kretsloppsplaner 2021-2025

Kretsloppsplanerna guidar oss i kommunerna att bli mer hållbara och resurseffektiva. I Sverige är vi ganska bra på att sopsortera men vi konsumerar fortfarande för mycket nyproducerat material. Det skulle behövas fyra jordklot om alla människor i världen använde resurser i den omfattning vi i Sverige förbrukar på ett år.

Kretsloppsplanen är ett kommunalt strategidokument för att förebygga avfall, minska gifterna i kretsloppet, återanvända, återvinna och bidra till en ren och snygg utemiljö utan nedskräpning. Hemma, i kommunens verksamheter och på andra arbetsplatser.

Här hittar du Kretsloppsplanen för din kommun.

Hälsingland

Gästrikland och Älvkarleby