Frågor och svar om plast

Plast kan vara lite krångligt och svårt. Här har vi samlat en del frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga så ställer du den nedan. Då kan vi försöka svara på den och nästa person som undrar samma sak kan få ett svar. Om du har förslag på förbättringar och kompletteringar av svaren, skicka gärna in det via samma formulär. Tillsammans med plastnördar i kommuner, myndigheter och på företag kan vi öka vår gemensamma kunskap. Enjoy!
 

Har du en fråga?

Välkommen med din fråga om plast. 


Samlade frågor och svar

 1. Vad är en hållbar plastanvändning?
  Svar: En hållbar plastanvändning innebär att plast används på rätt sätt och på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage.
  - Plast ska inte förbrukas i onödan.
  - Plast ska vara tillverkad av råvaror som t ex återvunnen plast eller förnybar plast. 
  - Plast ska materialåtervinnas.
  - Plast ska vara fri från farliga ämnen.
  - Plast ska inte hamna i naturen och skada människor, djur eller natur.
  - Plastförpackningar bör vara i genomskinlig plast och endast innehålla ett material.
 2. Vi ska köpa in plasthandskar, vilket material är bäst?
  Svar: Viktigast är att först minska överanvändningen av handskar. Identifiera sedan vad det är för behov av handskar för att sedan se vilka alternativ som finns. Hygienkrav går alltid först. Där det inte behövs höga hygienkrav använd gärna handskar i polyeten.
  Skyddsförkläden i återvunnen plast är bättre än av jungfrulig plast och då hamnar vi i en upphandlingsfråga. 
  Länkar med information om plast i vården som kanske kan hjälpa: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/hallbar-plastanvandning/plast-i-varden
 3. Var i kroppen sätter sig mikroplaster? Finns det forskning som visar om vi blir sjuka av mikroplaster? Vi har hört om fiskar som har svårt att reproducera sig. men finns det något som visar hur det påverkar människokroppen?
  Svar: Enligt både Livsmedelsverket och Naturvårdsverket finns stora kunskapsluckor om hur mikroplaster påverkar människokroppen. I dagsläget finns inga kända hälsorisker. Det finns indikationer på att större partiklar kan vara relativt oproblematiska medan mindre partiklar kan ha negativa effekter.
 4. Är Svanenmärkta produkter fria från plaster?
  Svar: 
  Kosmetiska produkter som är Svanenmärkta är fria från mikroplaster. Svanenmärkningens kriterier för kosmetiska produkter förbjuder mikroplast.