Hudiksvall Kommun

Hudiksvalls kommun tar fram en plan för verksamheternas konsumtion och hantering av material och avfall för åren 2021 - 2025. Det gör vi tillsammans med kommunerna i Gävleborg.

Vi i den offentliga sektorn får allt mer invånarnas ögon på oss hur vi tar hänsyn till miljön i de tjänster vi levererar. Att se över konsumtionen är också kopplat till ekonomi, det kan finnas besparingar att göra genom att till exempel minska engångsartiklar. De kan också finnas sätt att få tillgång till mer material för exempelvis förskola, skola utan att konsumera eller betala mer. En annan morot är att många medarbetare vill arbeta i en verksamhet som är självklar och uppdaterad i sin klimatpåverkan och miljöhänsyn.

Det handlar om hur vi upphandlar material och tjänster, engångsmaterialet vi använder, hur vi minimerar kemikalier, sorterar farligt avfall, återanvänder, lagar, lånar, hyr, äger tillsammans, köper och säljer återbruk i verksamheten, sorterar förpackningar till återvinning, ökar kunskapen om avfallsminimering och hållbar konsumtion, nedskräpning och hur vi tänker och agerar för att minska mängden mikroplast.
 
Många av våra verksamheter gör mycket för miljön redan. Det här arbetet är enligt kommunstyrelsens beslut och ytterligare ett sätt att visa att vi tar ansvar och vi utvecklas i takt med övriga samhället. 

Planen är ett lagkrav i Sverige och under våren 2019 tog kommunstyrelsen i Hudiksvall beslut om genomförande.

Kontakt

Eva B Nilsson, projektledare och kommunikatör
eva.baumgarten-nilsson@hudiksvall.se
0650-294 33
073-0933193

Kontakt för Hudiksvalls kommuns verksamheter.

Lars Hedström, avfallsingenjör
lars.hedstrom@hudiksvall.se
0650-556851

Kontakt för kommunens avfallshantering.