Matvåg minskar matsvinnet i Ockelbo

Fyra digitala vågar finns nu i kommunens kök, som är kopplade till en app som registrerar matsvinnet. På Gäverängeskolan och Perslundaskolan är de kopplade till en pekskärm. När eleven slänger mat får hen ett meddelande om hur mycket som slängts i gram och man kan även välja olika anledningar.
- Det finns olika svarsalternativ, som "jag tog för mycket, det var inte i min smak, jag hann inte äta upp eller jag har inte slängt något", säger Per Ahlbom, som är kostchef i Ockelbo kommun och initiativtagare till att installera vågarna.

Läs mer på Ockelbo kommuns webbplats .