Cirkulärt kretslopp ett framgångsrikt koncept i Sandviken

Sandvikens distributionscentral sparar mil, pengar och koldioxidutsläpp.
 

Minskade körsträckor, mindre tung trafik på skolgårdar och förskolor, lägre utsläpp av partiklar och försurande ämnen samt 80% lägre utsläpp av koldioxid är några av fördelarna med distributionscentralen där varudistributionen utförs av två biogasdrivna lastbilar.
Fram till 2012 körde ett tiotal  lastbilar 350 mil i veckan med gods till olika leveransställen i Sandvikens kommun. Idag räcker det med två lastbilar och 100 mil. Lastbilarna körs på miljövänlig biogas som tillverkas av matavfall i Forsbacka. Matavfallet kommer bland annat från kommunens verksamheter, omvandlas till biogas som sedan används för att köra ut nya varor till verksamheterna, en fungerande cirkulär ekonomi.