Återbruk av byggmaterial i Gävleborg
26 september 2022, digitalt

Välkommen att lyssna på  flera goda exempel på praktiskt återbruk av byggmaterial och få svar på frågor om hur en lokal återbruksmarknad skapas, om det är lönsamt med återbruk och vilka tekniska lösningar som redan finns på plats.
Seminariets andra timme kommer vara vigd åt diskussioner om hur vi lokalt och regionalt nu går vidare för att skapa cirkulära flöden av byggmaterial som ökar tillgången samt minskar klimatpåverkan på byggmaterial.
Välkommen till webbinariet och bli en del av lösningen!


Plats:                         Digitalt. Länk kommer att skickas ut innan webbinariet.
När:                           26 september 2022
Tid:                            Kl 9.00 - 11.00  Anslut gärna 8.50.
Sista anmälningsdag: 12 september 2022

Program:                   Utförligt program kommer senare. Information med save-the-date
                                 hittar du här.

Målgrupp: Tjänstepersoner inom offentlig sektor som kan påverka för ett mer cirkulärt byggande. Fastighetsbolag, avfallsbolag, näringslivet inom bygg exempelvis byggentreprenörer, konsulter, arkitekter eller aktörer som säljer byggmaterial. Privatpersoner eller andra intresseorganisationer som vill driva frågan om återbruk av byggmaterial. Tjänstemän och politiker med koppling tilll arbetet med kretsloppsplaner i Gävleborg och Älvkarleby
 

Anmälan