Agenda 2030 i verksamhetsplaneringen - exempel från Ljusdal
2 december 2022, digitalt


Ljusdals kommun arbetar utifrån Agenda 2030 i sin verksamhetsplanering.
Linnéa van Wagenen berättar om Ljusdals erfarenheter vid ett digitalt möte med deltagare från Gävleborg och Älvkarleby.

Syftet med mötet var att dela erfarenheter kring verksamhetsplanering och arbete med hållbarhet och de kommunala kretsloppsplanerna. 
 

Dokumentation från presentationen

( I slutet av diskusisonen nämns digitala verktyg för medborgardeltagande och en länk till ett sådant exempel, den finns här: Decidim .)
 

Reflektioner och förslag (frivilligt)

Vi tar gärna emot återkoppling om presentationen och ämnet. Berätta gärna också om du har tankar och förslag inför arbetet framåt, eller fler goda exempel från verksamhetsplanering med koppling till arbetet med kretsloppsplanerna som vi kan dela framöver.