Studiebesök på Byggåterbruket i Hudiksvall
20 februari 2023, digitalt


I Hudiksvalls kommun bygger avfallsavdelningen upp ett byggåterbruk intill återvinningscentralen. Planen är att öppna byggåterbruket för både privatkunder och företag under våren 2023. Idag i februari 2023, arbetar flera byggåterbrukskonstruktörer placerade från Jobbcentrum tillsammans med kommunens teamledare för att skapa byggåterbrukets processer. De har precis köpt in digitala CCBuild för att där presentera och sälja materialet. 

För att få till ett maxat samarbete mellan byggåterbruket och avfallsanläggningen bygger kommunen upp och formar byggåterbruket i egen regi. Byggåterbrukets medarbetare är invävda i återvinningscentralens löpande arbete och en fin resurs när avfallsavdelningen behöver förstärkning. Avfallsavdelningen kan avfallsbranschen och har bra resurser som till exempel en maskinpark som stöttar byggåterbruket när det behövs transporter, lyft och annat. Ett winwin samarbete! Tanken är att byggåterbruket ska bli en framtida samarbetspartner som drivs som ett socialt företag, eller en annan lösning.   

Syftet med studiebesöket var att visa hur Hudiksvalls kommun arbetar för att skapa möjligheter till återbruk av byggmaterial. 

Välkommen säger:

William Hörnqvist, systemutvecklare och byggåterbrukskonstruktör
Ida Asterlund, byggåterbrukskonstruktör
Maddis Nordlund Bodin, teamledare på byggåterbruket
Eva B Nilsson, projektledare avfallsavdelningen

Dokumentation från presentationen