Minska plast till förbränning
17 mars 2022, digitalt

Seminariet handlade om att minska förbränningen och öka återvinningen av plast. Målet med dagen var att höja kunskapen om hur vi kan agera för att minska plast till förbränning, med fokus på den den plast som kommer från hushåll och i synnerhet plast från de kommunala återvinningscentralerna.

Här hittar du dokumentation från dagen.