Slam från enskilda avlopp och avloppsreningsverk
Gävle 19 februari

Här hittar du dokumentation från dagen.