Presentation av hållbarhetsverktyg från Sandbacka Science Park
 23 februari 2023, digitalt

Sandbacka Science Park har tillsammans med Högskolan i Gävle tagit fram ett hållbarhetsverktyg för att hjälpa små och medelstora tillverkande företag att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete och arbeta enligt de nya CSR direktiven (Corporate Sustainability Report Directive, CSRD). En process för att stödja företagen i detta arbete håller på att tas fram tillsammans med en expert inom området.
 
De nya EU-reglerna för hur de stora företagen skall hållbarhetsredovisa träder i kraft 2024 och medför att även de små leverantörerna behöver börja redovisa sitt eget hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt, framförallt CO2 avtrycket. Företagens arbete med att anpassa sin verksamhet till kretsloppsarbetet och minskade avfallsmängder är minst lika viktigt.
 
Verktyget presenteras av Lennart Söderberg, Processledare Digital omställning och projektledaren Lejla Basic, Sandbacka Science Park, Sandviken https://sandbackasciencepark.se/
 
Målgrupp för presentationen är du som arbetar med hållbarhet och genomförandet av kommunens Kretsloppsplan, andra kollegor som arbetar med miljö och hållbarhet samt kollegor på näringslivskontoren eller motsvarande.
 

Dokumentation från presentationen