Vad händer med avfallet

Att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor. För att få ut mesta möjliga nytta av avfallet och göra hanteringen säker tas olika slags avfall omhand på olika sätt. För att få veta hur avfall hanteras i din kommun hänvisar vi till din kommun.

Det bästa är så klart om avfall inte uppstår. Det som uppstår i alla fall kanske kan återbrukas. Om inte, så kanske det kan återvinnas. Funkar inte det heller så kan det energiutvinnas. Om inte, så måste det kanske deponeras.