Varför är det viktigt?

Planernas syfte är skapa förutsättningar att genomföra aktiviteter och insatser som medför att utvecklingen tar tydliga steg mot avfallsförebyggande och en mer hållbar avfallshantering med mätbara effekter och synergier i miljö/klimat, service och ekonomi.
Planen gäller för Gävleborgs län och dess kommuner under 2021-2025.