Hållbar plasthantering (förmiddag)
Förebygga nedskräpning (eftermiddag)
Gävle 29 januari

Här hittar du dokumentation från dagen.

Här finns utvärdering av dagen (obs ännu arbetsmaterial)